telefon alarmowy 998 lub 112 |

SPRZĘT

Na wyposażeniu Komendy Powiatowej znajdują się następujące pojazdy:

1) GBA 2,5/16/4,7 - Samochód Ratowniczo-gaśniczy średni

 

 

2) GCBA 5/32 - Samochód Ratowniczo-gaśniczy ciężki

 

3) GLBA-Rt1/2,5

 

4) SCCn25000

 

5) SHD23 PMT-25D

 

6) SCKw

 

 

7) SLRR

 

8) SLKW

 

9) Mikrobus

 

 10) SLOp

 11) SLOp