telefon alarmowy 998 lub 112 |

Wzory dokumentów

Wzór nr 1  (.docx) - Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wzór nr 1 (.pdf) - Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wzór nr 2 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 2 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie dotyczącej spełnienia przez obiekt wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 3 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii - wypoczynek dzieci i młodzieży – dla obiektów hotelowych i innych w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wzór nr 3 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii - wypoczynek dzieci i młodzieży – dla obiektów hotelowych i innych w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wzór nr 4 (.docx) – Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 4 (.pdf)Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 5 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Wzór nr 5 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Wzór nr 6 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 6 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotyczącej spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 7 (.docx) – Wniosek o wydanie opinii zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w sprawie lokalu, w którym ma być prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej dotyczący spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 7 (.pdf) – Wniosek o wydanie opinii zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w sprawie lokalu, w którym ma być prowadzony oddział przedszkolny w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej dotyczący spełnienia przez budynek/lokal wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Wzór nr 8 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii - wypoczynek dzieci i młodzieży dla obiektów używanych okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach.

Wzór nr 8 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii - wypoczynek dzieci i młodzieży dla obiektów używanych okazjonalnie do wypoczynku, z wyłączeniem wypoczynku organizowanego w szkołach i placówkach.

Wzór nr 9 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

Wzór nr 9 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

Wzór nr 10 (.docx) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego).

Wzór nr 10 (.pdf) - Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego).

Wzór nr 11  (.docx) – Wniosek o wydanie opinii - ogólny.

Wzór nr 11 (.pdf) – Wniosek o wydanie opinii - ogólny.