telefon alarmowy 998 lub 112 |

Komórki organizacyjne

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej:
mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Budzyński
email: budzynski-arek@straz-swidwin.pl

 Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej:
kpt. Rafał Kurlapski
email: kurlapski-rafal@straz-swidwin.pl

WYDZIAŁ DS. OPERACYJNO-SZKOLENIOWYCH

Starszy inspektor ds. operacyjno-szkoleniowych:
mł. asp. inż. Bartłomiej Kozicki
email: kozicki-bartlomiej@straz-swidwin.pl

Dyżurny operacyjny powiatu:
st. kpt. mgr Józef Mariak

Dyżurny operacyjny powiatu:
kpt. mgr Małgorzata Makowska

Dyżurny operacyjny powiatu:
asp. sztab. Arkadiusz Stasiak

Dyżurny operacyjny powiatu:
st. asp. Sławomir Buniak

Dyżurny operacyjny powiatu:
asp. Maciej Kowalski

Dyżurny stanowiska kierowania:
st. ogn. Marek Breitenbach

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH:

Technik ds. kontrolno-rozpoznawczych:
sekc. inż. Damian Mosiądz
email: mosiadz-damian@straz-swidwin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNYCH:

Starszy technik sztabowy ds. kwatermistrzowsko-technicznych:
ogn. Waldemar Woźniak
email: wozniak-waldemar@straz-swidwin.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH:

Starszy Technik ds. organizacyjno-kadrowych:
mł. ogn. mgr Agata Rakowska
email: sekretariat@straz-swidwin.pl

SEKCJA DS. FINANSOWYCH

Główna księgowa:
mgr Katarzyna Dągielska
email: dagielska-katarzyna@straz-swidwin.pl

Inspektor ds. płac:
mgr inż. Aurelia Kozłowska
email: kozlowska-aurelia@straz-swidwin.pl