telefon alarmowy 998 lub 112 |

Zagrożenia związane z błonkoskrzydymi

Zasady postępowania
podczas interwncji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wytąpienia zagrożeń
od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych.