telefon alarmowy 998 lub 112 |

OSP Lekowo

Jednostka OSP w Lekowie decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona do struktur krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w dniu 30 kwietnia 1997 roku.

Do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu świdwińskiego jednostka posiada:

1. Samochód GBA  2,5/20
2. Samochód SLRt

   

 

Zdjęcia z października 2014 r.:

Zdjęcia z marca 2018 r.: