telefon alarmowy 998 lub 112 |

OSP Brzeżno

Jednostka OSP w Brzeżnie decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona do struktur krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w dniu 23 lutego 2004 roku.

Do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu świdwińskiego jednostka posiada:

   1. Samochód GBAM  2,5/16/12
   2. Samochód GBA  2,7/24

Zdjęcia z października 2009 r.:

 

Zdjęcia z października 2014 r.:

Zdjęcia ze stycznia 2015 r.:

Zdjęcia z marca 2018 r.: