telefon alarmowy 998 lub 112 |

OSP w KSRG

Na terenie powiatu świdwińskiego działa 6 jednostek wprowadzonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Minimalny normatyw wyposażenia jednostek KSRG w ratownictwie specjalistycznym na poziomie podstawowym

Plan sieci jednostek OSP w KSRG wykonujących zadania z ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym

Pod podanym linkiem znajduje się wykaz zasad obowiązujących w KSRG: link