telefon alarmowy 998 lub 112 |

Monitoring pożarowy

Wymagania organizacyjno - techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie
przy ul. Armii Krajowej 23

 

wytyczne organizacyjne