telefon alarmowy 998 lub 112 |

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej


 

GŁOSZENIE WYNIKÓW

-naboru do służby na stanowisko stażysta docelowo -  starszy ratownik-kierowca

 

Komisja kwalifikacyjna po przeprowadzeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami naboru, przedstawia kandydatów do służby oraz liczbę uzyskanych punktów:

 

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Testy sprawności

Lęk wysokości

Punkty preferencyjne

Rozmowa kwalifikacyjna

Suma

1.

1.5

57

zaliczony

20

32

109

 

Kandydat z największą liczbą punktów - Pan o nr identyfikacyjnych 1.5 zostanie skierowany do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu określenia przydatności  do służby.

 

 

                                                                                   Komisja kwalifikacyjna

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  kandydatów do służby w KP PSP Świdwin  w dniu  15 lipca 2019 r.

 

Komisją kwalifikacyjna w Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie  przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną kandydatów do służby w PSP.

Zestawienie uzyskanych punktów przedstawia tabela poniżej:

 

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Średnia z rozmowy

kwalifikacyjnej

1.

1.5

32

 

 

                                                                                                                                              Komisja kwalifikacyjna

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

po przeprowadzeniu analizy złożonych dokumentów kandydata do służby
w KP PSP Świdwin w dniu 12 lipca 2019 r.

 

Komisja kwalifikacyjna w Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie przeprowadziła analizę złożonych dokumentów kandydata do służby w PSP.

Zestawienie uzyskanych wyników przedstawia tabela poniżej:

 

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Punkty preferencyjne

1

1.5

20

 

Komisja kwalifikacyjna