telefon alarmowy 998 lub 112 |

Nabór kandydatów do służby przygotowawczej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

IV etapu postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko stażysta

(docelowo: starszy ratownik – kierowca) w Komendzie Powiatowej PSP w Świdwinie.  

L.p.

Nr identyfikacyjny kandydata

Punkty preferencyjne

Rozmowa kwalifikacyjna

Suma

1.

2.1

20

23

43

2.

2.8

0

17

17

 

Do V etapu tj. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zakwalifikowano kandydata o numerze indentyfikacyjnym 2.1.
O skierowaniu na badania kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.  

 

                                                                                                              Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej