telefon alarmowy 998 lub 112 |

Materiały szkoleniowe

Tematy szkoleniowe:  "SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I"

 1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej.
 2. Służba wewnętrzna, musztra.
 3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
 4. Drabiny pożarnicze.
 5. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany.
 6. Proces spalania, a pożar.
 7. Zadania strażaków w zastępie.
 8. Podstawy organizacji akcji gaśniczej.
 9. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych.
 10. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze.
 11. Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia.
 12. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń.
 13. Łączność j alarmowanie.

MATERIAŁY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Tematy szkoleniowe: "SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ II"

 1. Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej.
 2. Rozwój pożaru.
 3. Taktyka gaszenia pożarów.
 4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
 5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny.
 6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działan chemiczno-ekologicznych.
 7. Elementy pierwszej pomocy.Tematy szkoleniowe: "SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO"

 1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny
 2. Budowa pojazdów samochodowych
 3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze
 4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach
 5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów
 6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych
 7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnychTematy szkoleniowe: "SZKOLENIE KIEROWCÓW - KONSERWATORÓW
                                         SPRZĘTURATOWNICZEGO OSP"

 1. Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
 2. Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
 3. Zasady bezpieczeństwa prowadzenia i ustawiania samochodów pożarniczych
 4. Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp
 5. Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
 6. Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
 7. Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
 8. Konserwacja i eksploatacja pił
 9. Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych
 10. Łączność i alarmowanieTematy szkoleniowe: "SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP "

 1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej
 2. Kierowanie działaniami gaśniczymi
 3. Działania gaśnicze
 4. Działania ratownictwa na drodze
 5. Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
 6. Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
 7. Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych
 8. Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP)Tematy szkoleniowe: "SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP"

 1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
 2. Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
 3. Wybrane zagadnienia operacyjne
 4. Ceremoniał pożarniczy
 5. Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP
 6. Zaplecze logistyczne w OSP
 7. Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej