telefon alarmowy 998 lub 112 |

OSP Rokosowo

Jednostka OSP w Rokosowie decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej włączona do struktur krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w dniu 03 listopada 2005 roku.

Do działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu świdwińskiego jednostka posiada:

1. Samochód GBA 2,5/16
2. Samochód GLB-Rt 0,3

Zdjęcia z roku 2017: