telefon alarmowy 998 lub 112 |

Aktualności

Szkolenie dowódców OSP
Data dodania: 31.10.2017
Szkolenie dowódców OSP

29 października 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie zakończyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP), w którym wzięli udział druhowie z powiatu świdwińskiego. Celem szkolenia było zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do dowodzenia w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych.

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne zrealizowano na terenie komendy. Egzamin przeprowadzony przez komisję powołaną zarządzeniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z wynikiem pozytywnym ukończyło 17 druhów.

To już trzecie w tym roku przedsięwzięcie edukacyjne strażaków z KP PSP
w Świdwinie skierowane do druhów z terenu powiatu. W kwietniu zrealizowano kurs podstawowy dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych dla 31 druhów, na początku października – szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, które ukończyło 13 druhów.

Systematycznie wzrasta poziom wyszkolenia strażaków-ochotników, co przekłada się na skuteczność prowadzonych działań i wzrost poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki ukończonemu szkoleniu członkowie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej poszerzyli swoją wiedzę i zakres uprawnień do samodzielnego kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

 

Tekst : sekc. Bartłomiej Kozicki

Zdjęcia: KP PSP Świdwin