telefon alarmowy 998 lub 112 |

Aktualności

Szkolenie
Data dodania: 05.05.2017
Szkolenie

29 kwietnia 2017 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie  zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świdwińskiego. Szkolenie rozpoczęło się spotkaniem organizacyjnym w dniu 25 lutego na którym przedstawiono ogólne zasady szkolenia oraz omówiono zasady nauczania metodą na odległość za pomocą platformy edukacyjnej. Strażacy zdobytą wiedzę teoretyczną potwierdzili egzaminem teoretycznym w dniu 18 marca. Po egzaminie teoretycznym realizowany był cykl zajęć praktycznych w ramach, których druhowie odbyli również szkolenie w komorze dymowej w  Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie Zajęcia praktyczne zakończyły się egzaminem końcowym, który zdało 31 ratowników.

Zakończony kurs był okazją zaprezentowania przyszłym strażakom ratownikom OSP  trwającej kampanii profilaktycznej "Stop Pożarom Traw" której celem jest ograniczenie pożarów traw i innych pożarów powstałych na skutek wypalania pozostałości roślinnych .