telefon alarmowy 998 lub 112 |

Aktualności

Odwiedziny w ramach partnerstwa z MOPS
Data dodania: 26.06.2019
Odwiedziny w ramach partnerstwa z MOPS

W miesiącu czerwcu strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Świdwinie przyłączyli się do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Spoełcznej w Świdwinie, w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Świdwinie, 21 Bazą Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie oraz Środowiskowym Domem Samopomocy. 
Celem projektu socjalnego jest zniwelowanie poczucia wyobcowania społecznego i integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie z aktywną zawodowo społecznością lokalną.

 Podczas spotkania strażacy z JRG Świdwin zapoznali beneficjentów projektu ze specyfiką służby, przypomnieli o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, starali się uświadomić słuchaczom jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja sprzętu, którego na co dzień używają w swojej pracy strażacy. Każdy z beneficjentów mógł wsiąść do wozu strażackiego oraz przymierzyć ubranie specjalne. Ogromną atrakcją spotkania były małe zawody, polegające na trafieniu wodą z węża strażackiego do wyznaczonego celu.