telefon alarmowy 998 lub 112 |

Aktualności

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019
Data dodania: 22.03.2019
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019

W dniu 22 marca 2019 r. odbyły się eliminacje powiatowe 42 edycji OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem Turnieju był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Świdwinie.
W eliminacjach udział wzięło łącznie 39 uczestników, w tym:
- 13 w I grupie wiekowej (uczniowie I-VI kl. szkół podstawowych), 
- 17 w II grupie wiekowej (kl. VII i VIII szkoły podstawowe i III kl. gimnazjum),
- 9 w III grupie wiekowej (kl. I i IV szkoły ponadgimnazjalnej).
Turniej rozpoczął się o godz. 10.00, zebranych w imieniu Organizatorów powitali dh. Stanisław Gulbas oraz st. sek. Grzegorz Dunder (pełniący funkcję przewodniczącego Jury), który omówił przebieg i zasady przeprowadzenia Turnieju. Uczestnicy mieli do wypełnienia test  wyboru składający się z 30 pytań zamkniętych oraz 5 pytań na które odpowiedzi udzielano ustnie.
OTWP ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy w szczególności popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat technik pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W czasie oczekiwania na wyniki uczestnicy Turnieju OTWP 2019 mieli możliwość wyjścia na boisko szkolne i obejrzenia sprzętu wykorzystywanego na co dzień przez JRG w Świdwinie.

Wyniki eliminacji powiatowych:
I grupa wiekowa:
I miejsce – Jan Mikołajski,
II miejsce – Filip Thiel,
III miejsce – Julia Wojdan.

II grupa wiekowa:
I miejsce – Jakub Starosta,
II miejsce- Maciej Buniak,
III miejsce- Julia Szott.

III grupa wiekowa:
I miejsce – Monika Borek,
II miejsce- Filip Buniak,
III miejsce- Natalia Paradnia.

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki !
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody upominkowe, które wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Anielski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Świdwinie mł. bryg. Mirosław Niezgoda oraz Przewodniczący Komisji st. sec. Grzegorz Dunder.
Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za wzięcie udziału w Turnieju, Opiekunom za przygotowanie a Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych eliminacjach.

Zdjęcia- st. str. Damian Mosiądz
Tekst- st. str. Damian Mosiądz